CRhA | PTA

Croeso cynnes i bob rhiant!

 

Mae ein pwyllgor newydd wedi’i hethol ar gyfer y flwyddyn.

Cadeirydd: Manon Mai Rhys-Jones
Ysgrifenyddes: Gweneria Davies
Trysorydd: Rosemary Whinnett

Os hoffech chi fod yn rhan o Ysgol Pontrhydfendigaid, cysylltwch â nhw drwy’r ysgol.

A very warm welcome to all parents!

 

Our new committee has been elected for the year.

Chair: Manon Mai Rhys-Jones
Sectetary: Gweneria Davies
Treasurer: Rosemary Whinnett

If you would like to get involved with the Friends of Ysgol Mynach School, please contact them via the school.