CRhA | PTA

Croeso cynnes i bob rhiant!

Mae ein pwyllgor newydd wedi’i hethol ar gyfer 2018-19.

Cadeirydd: Eirian Jenkins
Ysgrifenyddes: Hayley Jenkins
Trysorydd: Caroline Jackson

Os hoffech chi fod yn rhan o Gyfeillion Ysgol Mynach, cysylltwch â nhw drwy’r ysgol.

A very warm welcome to all parents!

Our new committee has been elected for 2018-19.

Chair: Eirian Jenkins
Sectetary: Hayley Jenkins
Treasurer: Caroline Jackson

If you would like to get involved with the Friends of Ysgol Mynach School, please contact them via the school.