Llywodraethwyr | Governors

Llywodraethwyr yr Ysgol / School Governors  
Mair Humphreys
Neli Jones
Huw Herbets
Enid Hughes
Catrin Williams
Carys Hughes
Delyth Jones
Angharad Jones
Joyce George
Carys Davies