Staff | Staff


Mrs Joyce George
Pennaeth | Headteacher
Mrs Carys Davies 
Pennaeth Cynorthwyol / Assistant Headteacher
Athrawes Blynyddoedd Derbyn, 1 a 2 / Reception, Years 1 and 2 teacher
Mrs Helen Davies
CALU / Clerc
HLTA / Clerk 
Mrs Elin Jenkins
Athrawes Blynyddoedd 5 a 6 / Years 5 and 6 teacher
Miss Helen Vaughan 
Athrawes Blynyddoedd 3 a 4 / Years 3 and 4 teacher
Mrs Heulwen Pugh
Cynorthwyydd Cynnal Dysgu / Learning Support assistant
Mrs Lindsay Cameron-Jenkins
Cynorthwyydd Cynnal Dysgu / Learning Support assistant
Miss Ffion Bankes
Cynorthwyydd Cynnal Dysgu / Learning Support assistant
Miss Angharad Davies
Athrawes Lles / Wellbeing teacher
Miss Angharad Jones
Cynorthwyydd Cynnal Dysgu / Learning Support assistant